Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Baltijos akademija

mokslo įstaiga, veikianti Travemundėje prie Liubeko, Vokietijoje.

Báltijos akadèmija, mokslo įstaiga, veikianti Travemündėje prie Liubeko, Vokietijoje. Tiria Prūsijos ir kitų kraštų praeitį bei dabartį. Vokiškai Ostsee-Akademie.