Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Baltic Review“

„Baltijos apžvalga“, žurnalas, ėjęs 1945–1949 Stokholme anglų kalba.

„Baltic Review“ („Baltijos apžvalga“), žurnalas, ėjęs 1945–1949 Stokholme anglų kalba. Leido organizacija Baltic Humanitarian Association. Leidinys skirtas trijų Baltijos šalių (Lietuvos, kartu ir Mažosios Lietuvos, Latvijos bei Estijos) istorijos, kultūros, politikos, ekonomikos ir socialinės padėties klausimams nušviesti. Vyriausiasis redaktorius A. W. Wegeris. 1953 gruodį jį vėl pradėjo leisti Committee for a Free Estonia, Latvia and Lithuania [Laisvosios Estijos, Latvijos ir Lietuvos komitetas] Niujorke (JAV) anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis. Ėjo 4 kartus per metus. Bendradarbiavo Martynas Brakas, Bronius Nemickas, Pranas Vainauskas. Redaktoriai: Joh Klement, A. Beržinis, Antanas Trimakas, V. Korjus.

ŽE