Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bajoraičio F. viešoji biblioteka

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka.

Bajoráičio F. viešóji bibliotekà, Šilutės apskrities viešoji biblioteka su 33 filialais bei 70 mokyklų ir kitomis bibliotekomis. Įsteigta 1945 VIII 1 pradžios mokyklos patalpose Žalgirio g. 1. Pirmoji vedėja K. Gedmintienė (1922–1997). Pradinį knygų fondą sudarė 269 egzempliorių, 1945 fondus papildė knygų rusų kalba siuntos. 1997 bibliotekos fonde sukaupta 70 097 egzempliorių leidinių. Nuo 1974 bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė. 1990 IX 29 bibliotekoje atidarytas knygos muziejus, kuriame saugoma kraštotyrinė medžiaga apie Mažąją Lietuvą, sukaupta senųjų knygų, leistų daugiausia Tilžėje, bei spausdintos medžiagos apie XV–XIX a. kultūros, visuomenės veikėjus, susijusius su Šilute. 1991 biblioteka organizavo tarptautinį ekslibrisų konkursą Šilutei – 480, 1993 –tarptautinį Vydūno ekslibrisų konkursą Vydūnui 125, kuriam darbus pateikė 105 autoriai iš Europos, Australiįos ir Amerikos. Išleistas konkurso parodos katalogas. 1993, minint Vydūno 125-ąsias gimimo metines, muziejuje įrengtas atskiras kambarys Vydūnui, kur saugoma per 500 nuotraukų. Nuo 1994 rengiamos Šilutės žemės poetų šventės Šilutės poezijos ruduo. 1995–1996 vyko tarptautinis meninių atvirukų Šilutė konkursas, kuriam pateikta apie 300 darbų. 1995 VI 29 Šilutės savivaldybės tarybos sprendimu bibliotekai suteiktas Mažosios Lietuvos poeto, publicisto ir visuomenės veikėjo Frydricho Bajoraičio vardas, LR kultūros ministerijos įsakymu ji pavadinta F. Bajoraičio viešąja biblioteka. 1996 už kultūrinę ir literatūrinę veiklą jai paskirta Šilutės rajono savivaldybės Sidabrines nendrės premija. 1996 biblioteka organizavo IV istorijos ir kraštotyros darbų konkursą pirmosios lietuviškos knygos 450-ųjų metų jubiliejui (II buvo skirtas spaudos draudimo panaikinimo 90-osioms metinėms, III – bibliotekos 50-mečiui). 1996 prie bibliotekos įkurta leidykla Prūsija išleido pirmąją šilutiškių poezijos antologiją Dvidešimt ir vienas Šilutės užburtas.

Aldona Norbutienė

Dalia Užpelkienė

Iliustracija: F. Bajoraičio viešosios bibliotekos darbuotojos (viduryje vedėja Dalia Užpelkienė), gavusios Kultūros ministerijos premiją už pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejinius renginius, 1997