Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aušra Martišiūtė

lietuvių literatūrologė.

Martišitė Aušra 1967 IV 7 Batakiuose, Tauragės r., literatūrologė. Humanitarinių mokslų daktarė (1997), docentė (2000), profesorė (2011). 1991 baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1991 Lietuvos muzikos akademijos, nuo 1997 Vilniaus universiteto dėstytoja, nuo 2003 dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, nuo 2018 direktorė. Nuo 2002 Vydūno draugijos vicepirmininkė. Tyrimų sritis – dramos istorija ir teorija. Pagrindinis darbas – monografija Vydūno dramaturgija (2000), monografijos Vydūnas (2018) bendraautorė. Vydūno kūrybą analizuoja Europos dramaturgijos ir teatro kontekste, ją parodo kaip vieną moderniausių XX a. I pusės lietuvių literatūros reiškinių. Dramą vertina kaip kūrinį, esantį tarp literatūros ir teatro. Martišiūtės nuomone, Vydūnas – kūrėjas vizionierius. Jo dramose realus buities pasaulis pakeičiamas idėjų, vidinio žmogaus gyvenimo sritimi, tradicinė drama tampa drama-vizija. Dabartinis pasaulis perteikiamas ekspresionistine maniera, tikrovės elementai turi alegorinę prasmę, žymi gilią krizę išgyvenantį pasaulį. Pasak Martišiūtės, 1944–1968 Vydūnas Lietuvoje buvo išbrauktas iš literatūros istorijos. Martišiūtė paskelbė mokslo straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje.

L: Viskaukas R. Mokslininkė „Vydūniškosios dramos" fenomeną tyrė penkiolika metų // Lietuvos aidas, 2000, nr. 243, p. 11.

Vaclovas Bagdonavičius