Mažosios Lietuvos
enciklopedija

August Hermann Stoll

Augustas Hermanas Štolis, XX a. tapytojas, grafikas.

Stoll August Hermann (Augustas Hermanas Štòlis) 1911 XI 25Dillenburge (Vokietija) 1991 ten pat, tapytojas, grafikas. 1933–1939 studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas Eduardą Bischoffą, padėjo jam tapyti freskas Įsrutyje. 1938–1939 lankėsi Nidos dailininkų kolonijoje ir Pilkupoje. Antrajame pasauliniame kare sunkiai sužeistas, 1943–1945 dirbo mokytoju Poznanėje (Posen), vėliau gyveno Dillenburge. Tapė peizažus, animalistinio žanro paveikslus, figūrines kompozicijas. Vėlesniuose paveiksluose dažnai kartojo Kuršių nerijos kraštovaizdį.

L: Barfod J. Nidden. Künstlerkolonie auf der Kurischen Nehrung. Fischerhude, 2005.

Kristina Jokubavičienė

Iliustracija: „Kuršių nerijos peizažas“, akvarelė, 1938 / Iš katalogo „Rytprūsių dailininkai Karaliaučiuje“, 1991