Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Audronė Matijošienė

lietuvių bibliografė, Mažosios Lietuvos spaudos tyrėja.

Matijošenė Audronė 1940 XI 17Ilguvoje (Šakių r.), bibliografė, Mažosios Lietuvos spaudos tyrėja. 1964 baigė Vilniaus universitetą. 1964–1975 Respublikinės mokyklų bibliotekos Komplektavimo skyriaus vedėja, nuo 1975 dirbo Vilniaus universiteto bibliotekos Lituanistikos skyriuje, nuo 1986 – jo vedėja. Rengė Lietuvos bibliografijos. Serijos C Lietuviškų periodinių leidinių publikacijų metraščius. Sudarė Mažosios Lietuvos spaudos metraščius už 1904 (1994), 1905 (1996), 1906–1907 (1997), 1908–1909 (2001), 1910–1911 metus (2003). Rengdama šiuos metraščius išnagrinėjo daugybę to meto periodinių leidinių bei publikacijų juose. Tie metraščiai tapo istoriografiniais dokumentais, padedančiais atkurti anuometinio gyvenimo Mažojoje Lietuvoje bruožus. Mažosios Lietuvos istorijos klausimais paskelbė apie 15 straipsnių, tarp jų: Mažosios Lietuvos istorijos ženklai nacionalinėje bibliografijoje (2000), Mažosios Lietuvos lietuvių periodinės spaudos ortografijos ir leksikos ypatumai (2001), Mažosios Lietuvos lietuvių periodinės spaudos slapyvardžių pėdsakais (2003). Šia tematika skaitė pranešimus knygotyros moksliniuose seminaruose Biržiškos skaitymai.

L: Knygotyra: enciklopedinis žinynas. V., 1997; Matulevičius A. Metraštis Mažosios Lietuvos mylėtojams // Literatūra ir menas, 1997 V 31.

Algirdas Matulevičius

MLEA