Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvos bibliografija. Serija C. Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos

bibliografinis leidinys.

Lietuvõs bibliogrãfija. Sèrija C. Lietùviškų periòdinių leidini publikãcijos. Serijos rengimo darbas yra kolektyvinis. 1823–1890 periodinius leidinius aprašinėjo Bibliografijos ir knygotyros centras, 1891–1897 – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 1898–1903 – Mokslų akademijos biblioteka. 1904–1909 Vilniaus universiteto biblioteka. Iki lietuviškos spaudos grąžinimo 1904 bibliografijos metraščiuose buvo registruojamos Didžiosios bei Mažosios Lietuvos ir užsienio lietuvių periodinių leidinių publikacijos. Nuo 1904 leidžiamos dvi serijos C dalys: I dalis skirta Didžiajai Lietuvai, II – Mažajai Lietuvai. II dalį rengia Vilniaus universiteto biblioteka. 1994–2001 išleisti 4 bibliografijos leidiniai (1904 metraštis – 1994, 1905 metraštis – 1996, 1906–1907 metraštis – 1997, 1908–1909 metraštis – 2001). Sudarytoja Audronė Matijošienė, atsakomasis redaktorius Osvaldas Janonis. Suregistruoti Mažojoje Lietuvoje gotišku šriftu ėjusių lietuviškų periodinių leidinių straipsniai, recenzijos ir iliustracijos. Įtrauktos tik išliekamąją mokslinę ir kraštotyrinę vertę turinčios publikacijos apie politinį, visuomenės, kultūrinį ir dvasinį lietuvininkų gyvenimą. Bibliografiniai įrašai suskirstyti pagal mokslo šakas į 10 skyrių (pagal UDK). Leidiniuose pateiktos asmenvardžių, kolektyvų ir vietovardžių rodyklės. Leidžia Vilniaus universiteto leidykla. Tiražas 400 egzempliorių.

Audronė Matijošienė