Mažosios Lietuvos
enciklopedija

atodanga

vieta, kur nepadengti žemės sluoksniai iškyla į žemės paviršių.

atódanga, vieta, kur nepadengti žemės sluoksniai iškyla į žemės paviršių. Būna dirbtinių ir gamtinių atodangų. Dirbtinės atsiranda uolų laužyklose kasinėjant, gamtinės – upių stačiuose šlaituose, slėnių atšlaitėse ir skrodėse. Mažojoje Lietuvoje atodangos atsiveria sraunių upių slėniuose, Baltijos jūros pakrantėje (ypač Semboje), Aismarių pakrantėje ties Balga ir kitur. Atodanga atsiveria Rambyno nuslinkusiuose šlaituose. Dirbtinės atodangos – gintaro kasyklose Palvininkuose.

LE

Iliustracija: Atodanga Medinavoje, 1988 / Iš Valdemaro Šimėno rinkinio