Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Atlantic City

kurortas New Jersey valstijoje (JAV). Čia vyko Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio ir Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos narių metiniai suvažiavimai.

Atlantic City, JAV kurortas New Jersey valstijoje. Čia vyko Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio ir Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos narių metiniai suvažiavimai: 1961 IX 2–4 Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) vasarnamyje, 1962 IX 1–3 Nidos viešbutyje, 1964 IX 5–7 ten pat. Juose buvo skaitomi pranešimai ir referatai apie Mažąją Lietuvą, pvz., Mažosios Lietuvos ateitis; Mažoji Lietuva ir lenkai; Mažoji Lietuva ir vokiečiai. Juose dalyvaudavo ir apie 40 lietuvininkų: Martynas Anysas su žmona, Ramūnas ir Martynas Brakai, Budrys su žmona, kunigas Dagys, Gelžiniai, Graudūšiai, Klemai, Pitkunigiai, Albertas Puskepalaitis, Simaičiai, Stikloriai, Šneideraičiai, Vilgaliai ir kiti.

L: Lietuvos pajūris. 1960, nr. 2; 1961, nr. 4 (8); 1964, nr. 4 (20).

Vilius Pėteraitis