Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Arūnas Urbaitis

lietuvių pedagogas, Karaliaučiaus krašto visuomenės veikėjas.

Urbáitis Arūnas 1958 XI 11Katiliuose (Šakių r.), pedagogas, Karaliaučiaus krašto visuomenės veikėjas. Senelis Antanas Urbaitis dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime (1923). 1982 A. Urbaitis baigė Vilniaus pedagoginio instituto Gamtos fakultetą, įgijo geografijos ir kūno kultūros mokytojo specialybę. Iki 1994 Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinės mokyklos mokytojas, 1994–2000 Marijampolės Vaiko tėviškės namų direktorius. Nuo 2001 Griškabūdžio vidurinės mokyklos mokytojas. Nuo 1989 Stalupėnų, nuo 2003 – Eitkūnų Pobedino vidurinių mokyklų lietuvių kalbos mokytojas. 1990 įsteigė lietuvių sekmadieninę mokyklą Gumbinėje, 2003 – Eitkūnuose, jose mokytojavo. 1995 buvo vienas iniciatorių steigiant lietuvių pradines klases Stalupėnų vidurinėje mokykloje. Aktyviai dalyvauja Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės veikloje, 1991–1996 bendruomenės švietimo komiteto pirmininkas. Krašte organizuoja teminius renginius, ekskursijas. Platina lietuvišką spaudą, telkia ir teikia socialinę pagalbą sunkiai besiverčiančioms šeimoms. Kasmet Tolminkiemyje rengia vaikų Kristijono Donelaičio poezijos skaitymus.

Sigitas Šamborskis

Iliustracija: Arūnas Urbaitis