Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Artojų patarėjas“

ūkininkams skirtas laikraštis.

„Artojų patarėjas“, mėnesinis bežemių, mažažemių ir smulkiųjų ūkininkų laikraštis, leistas 1922–1923 Kaune. Leidinys rašė apie valstiečių ekonominę padėtį, socialines problemas, skelbė valstybės įstatymus, nutarimus ūkininkavimo klausimais, spausdino įvairių sričių specialistų patarimus. Redaktoriai: S. Glodenis, K. Žubauskas. Spausdino Enzio Jagomasto spaustuvė Lituania Tilžėje.

ŽE