Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Arthur Kittel

XIX–XX a. gydytojas, visuomenės ir politikos veikėjas.

Kittel Arthur (Arturas Ktelis), gydytojas, visuomenės ir politikos veikėjas. 1869 baigė Karaliaučiaus universitetą ir atvyko dirbti į Rusnę. 1870–1871 pašauktas į kariuomenę, ten iš pradžių dirbo gydytojo asistentu, vėliau – karo gydytoju, chirurgu. Iš kariuomenės grįžo į Rusnę. Dirbdamas kėlė kvalifikaciją Karaliaučiuje ir Berlyne. 1880–1882, kaip priklausantis Prūsijos pažangiajai partijai, išrinktas atstovauti Šilutės ir Klaipėdos apskričiai landtage. Pasibaigus landtago atstovo įgaliojimams siekė Gumbinės apskrities chirurgo vietos, tačiau dėl liberalių politinių pažiūrų jam buvo atsakyta. Kittelis išrinktas į 1888–1893 Karalijos seimą Labguvos–Vėluvos apskrityje, 1884–1887 bei 1887–1890 Ciesorystės seimus Klaipėdos–Šilutės apskrityje. Po to grįžo į Rusnę ir dirbo ten iki 1906. Ilgą laiką visoje Šilutės apskrityje buvo vienintelis gydytojas. Jis praktikavo dideliame Mažosios Lietuvos plote nuo Pakalnės iki Vokietijos ir Rusijos sienos rytuose, o prireikus vykdavo pas ligonius ir į Didžiąją Lietuvą. Žvejų laiveliu keldavosi į Kuršių neriją, marioms užšalus, nepaisydamas pavojų įlūžti, važiuodavo per marias rogėmis. Kittelis buvo geras specialistas, žmonių mylimas gydytojas, iškili asmenybė. 1906 išėjęs į pensiją apsigyveno Karaliaučiuje, kur parašė ir išleido atsiminimų knygą 37 Jahre Landarzt in Preussisch Litauen. [37 kaimo gydytojo metai prūsų Lietuvoje]. Joje pateikta vertingų žinių apie kraštą. 1919 Kittelis apako. Iki mirties jį, viengungį ir vienišą, globojo studijų draugai, korporacijos Germania broliai. Vokiečių rašytojas Hermannas Sudermannas įamžino Kittelį savo knygoje Bilderbuch aus meiner Jugend [Mano jaunystės paveikslai].

L: Altpreußische Biographie. Bd. III, S. 977, Marburg–Lahn, 1975; Jakštas P. Rusnė. V., 1992; Kittel A. 37 Jahre Landarzt in Preussisch Litauen. Königsberg, 1921.

Leonardas Poviliūnas