Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Apsta

Opstainė, upelis Pagėgių apskrityje, Jūros dešinysis intakas.

Apstà, Opstainė (vok. Abst), upelis Pagėgių apskrityje, Jūros dešinysis intakas. Teka pro Opstainius. Praplėsta -st- formantu Ap- šaknis sietina su ide. ap- – vanduo, upė; plg. prūsų ape – upė.

Vilius Pėteraitis