Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Antonija Kleinaitė-Grigaitienė

XX a. pradžios mokytoja, gyvenusi Klaipėdoje.

Kleináitė-Grigáitienė Antonija (Toni), XX a. pradžios mokytoja, gyvenusi Klaipėdoje. Baigė Klaipėdos mokytojų seminariją. Subūrė autorių bei vertėjų kolektyvą ir išleido religinių eilių, giesmių bei 1 pjesės rinkinį Kalėdų šventėms... (1932). Tą paskatino „Sandoros“ susirūpinimas dėl blogėjančios tikybos literatūros būklės.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 525, 575.