Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Antanas Merkys

XX a. lietuvių teisininkas, politikos veikėjas.

Merkỹs Antanas (1887 II 1 Bajoruose, Rokiškio aps. 1955 Melenkuose, Rusijoje), teisininkas, politikos veikėjas. Studijavo teisę Tartu ir Kijevo universitetuose. Per Pirmąjį pasaulinį karą mobilizuotas į rusų kariuomenę. 1919 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Lietuvos Respublikos III Ministrų kabinete buvo Krašto apsaugos ministerijos valdytoju (faktiškuoju ministru), IV Ministrų kabinete – krašto apsaugos ministru. 1923 sausį paskirtas A. Smetonos (tuomet Klaipėdos įgaliotinio) sekretoriumi. Augustino Voldemaro XIV Ministrų kabinete – krašto apsaugos ministras. 1927 IX 1–1932 V 19 – Klaipėdos krašto gubernatorius. Sudarė O. Kadgiehno Direktoriją, 1930 – Martyno Reizgio. Joms abiem provokiška Seimelio dauguma pareiškė nepasitikėjimą. Merkys 1931 sausį Direktorijos pirmininku paskyrė O. Böttcherį, kurį 1932 vasarį pats atleido iš pareigų dėl provokiškos veiklos. Dėl to kilo tarptautinis konfliktas, Vokietijai pasiskundus Tautų Sąjungai. Merkio paskirti I. Tolišis, E. Simaitis t. p. nesutarė su Seimelio dauguma. Todėl Merkys paleido Seimelį ir paskyrė naujus rinkimus. 1932 V 19 atsistatydino pats. Per jo gubernatoriavimą stiprėjo lietuvių ir vokiečių konfrontacija, plito pronacistinės nuotaikos. Pareigas perdavė Vytautui Jonui Gyliui. Merkys vadovavo Lietuvos XXI Ministrų kabinetui, o 1940 VI 15–17 ėjo Lietuvos Prezidento pareigas, bet po mėnesio sovietinių okupantų suimtas ir ištremtas. Mirė tremtyje.

MLEA

Iliustracija: Antanas Merkys, apie 1927 / Iš Viliaus Kavaliausko rinkinio