Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Anskis Lekšas

ūkininkas, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas.

Lẽkšas Anskis, ūkininkas, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo veikloje. Nuo parapijos ir seniūnijos išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto Rusnės skyrių. 1923 I 19 dalyvavo Visuotiniame Šilutės seime, pasirašė jo deklaraciją (Šilutės seimo deklaraciją), pakartojusią Tilžės akto ir kitų dokumentų nuostatą apie Mažosios Lietuvos prisiglaudimą prie Lietuvos Respublikos. T. p. balsavo už telegramos JAV prezidentui Hardingui siuntimą su prašymu apginti mažlietuvius nuo jų interesus neatitinkančių Santarvės sprendimų.

Algirdas Antanas Gliožaitis