Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ansas Lokys

XX a. evangelikų kunigas.

Lokỹs Ansas 1895 II 3Ranchi (Indija) 1982 VI 16Hanoveryje (Vakarų Vokietija), evangelikų kunigas. Kristupo Lokio ir Urtės Lokienės vyriausiasis sūnus. Pasižymėjo pasaulietine ekumenine veikla. Pirmuosius 9 metus su tėvais praleido Indijoje. Grįžęs į Klaipėdą lankė ir baigė Luizės gimnaziją, kur 1910–1914 jau rašė eilėraščius Nidden [Nida], Kurische Nehrung [Kuršių nerija] ir kitus. Gossnerio misijos inspektorius, nuo 1938 jos vedėjas Berlyne. Bažnytinio auklėjimo rūmų vedėjas. Atvykęs į Klaipėdą miniai kalbėjo, kad iš Hitlerio nieko nelauktų, kad mylėtų savo tėvų dvasinį lobį. 1937 už tai kalėjo nacių kalėjime, konclageryje. Po Antrojo pasaulinio karo Lokys tapo Berlyno universiteto teologijos garbės daktaru. 1962 išėjo į pensiją ir apsigyveno Hannoveryje.

L: Kaukas K. Taigi imk mano ranką. Klaipėda, 1997, p. 187–188.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Gossnerio misijos vedėjas kunigas dr. Ansas Lokys, 1938 / Iš žurnalo „Svečias“, 1982, nr. 3–4