Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ansas Glažė

XX a. lietuvių inžinierius, visuomenininkas.

Glãžė Ansas 1915 X 23Švepliuose (Klaipėdos aps.) ?, lietuvių inžinierius. Baigęs Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją, 1938–1943 studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Technologijos fakultete. Nuo 1931 dalyvavo Žardės (Klaipėdos aps.) sporto draugijos veikloje, jos valdybos narys. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1948 išvyko į Australiją, apsigyveno Adelaidėje, kur susibūrė 30 klaipėdiškių. Nuo 1961 Australijos inžinierių sąjungos narys. Iki 1980 dirbo Pietų Australijos gėlo vandens tiekimo Adelaidės metropolijos valdyboje. Mypongos gėlo vandens rezervato statybos vyriausias prižiūrėtojas. Priklausė Pietų Australijos lietuvių architektų ir inžinierių sąjungos Adelaidės skyriui, Australijos Lietuvių bendruomenei, Mažosios Lietuvos bičiulių draugijai, Mažosios Lietuvos rezistenciniam sąjūdžiui. 1980 išėjo į pensiją. Nuo 1986 Mažosios Lietuvos fondo rėmėjas.

Viktoras Baltutis

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Ansas Glažė savo bute Adelaidėje, 1999 / Iš Martyno Vytauto Glažės (Los Angeles) albumo