Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Andreas Krause

Andrius Krauzė, XVII a. raštijos darbuotojas.

Krause Andreas, Andrius Kráuzė XVI a. II pusėje, greičiausiai Mažojoje Lietuvoje 1655 V Nybudžiuose, raštijos darbuotojas. 1621–1655 kunigavo Nybudžiuose. Spėjama, kad priklausė Kalbos ir senienų tyrėjų būreliui. 1638 paskirtas į komisiją Jono Bretkūno verstai Biblijai koreguoti. Manyta, kad sudarė vokiečių–lietuvių kalbų žodyną (nespausdintas, rankraštis [666 puslapių] yra Lietuvių kalbos institute Vilniuje). Žodynas beveik be frazeologijos. Tačiau kalbininkas Vincentas Drotvinas įrodė, kad rankraštis parašytas 1720–1730, t. y. kito autoriaus.

L: Drotvinas V. Kada parašytas vadinamasis Krausės žodynas // Baltistika 20 (2), p. 163–167.

Zigmas Zinkevičius