Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ana Dreižytė-Piaulokienė

1923 Klaipėdos krašto sukilimo dalyvė.

Dreižýtė-Piaulokenė Ana, Ona 1896 IV 26Uogaliuose (Kintų par.) 1959 I 21Klaipėdoje, 1923 Klaipėdos krašto sukilimo dalyvė. 1911 baigė Kintų liaudies mokyklą (vokišką). 1923 išrinkta Klaipėdos krašto sukilimo Kintų skyriaus komiteto nare sekretore. 1923 I 19 pasirašė Šilutės Deklaraciją dėl Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Lietuvos Respublikos autonomijos teisėmis. Gyvendama Klaipėdoje, lankė kunigo Anso Baltrio namuose rengiamus surinkimus. Ištekėjo už pasienio policijos pareigūno Kosto Piauloko, žemaičio nuo Veiviržėnų. 1939 kovą jis nacių ištremtas į Lietuvą, konfiskuotas tėvų ūkis. Dreižytė-Piaulokienė nacių nuteista 2 metus kalėti už lietuvišką veiklą ir už tai, kad neleido savo vaikų į vokišką mokyklą. Lietuvai su Vokietija pasikeitus kaliniais, po 10 mėnesių paleista. Vaikus rado Raudondvario prieglaudoje. Gyveno Kaune, dirbo Paramos parduotuvėje. Jos bute susitikinėjo kunigai A. Baltris ir Martynas Klumbys, aptarinėję evangelikų religinius reikalus. 1945 balandį grįžo į Klaipėdą, dirbo parduotuvėje, padėjo M. Klumbiui ir A. Baltriui pastoracinėje tarnyboje, rūpinosi evangelikų liuteronų bažnyčios veiklos atgaivinimu. Apdovanota Klaipėdos išvadavimo medaliu.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Ana Dreižytė-Piauliokienė, 1958 / Iš Rūtos Paplauskienės albumo