Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ambrosius Lobwasser

Ambrozijus Lobvaseris, XVI a. teisininkas.

Lobwasser Ambrosius (Ambrozijus Lobvaseris) 1515 IV 4 Schneeberge 1585 XI 27 Karaliaučiuje, teisininkas. Dr. (1562). Nuo 1531 Leipzige studijavo teisę. 1535 įgijo magistro laipsnį. 1542 Leipzigo universiteto dekanas, 1544 vicekancleris, iki 1549 dirbo docentu. 1563 Prūsijos kunigaikščio Albrechto siūlymu Lobvaseris tapo Karaliaučiaus universiteto antruoju teisės profesoriumi, 1564–1565 – pirmuoju. 1566, 1568, 1570, 1574, 1576 kunigaikščio patarėjas universitete ir rektorius. Kunigaikščio Georgo Friedricho laikais Lobwasseris sudarė Krašto (1577) ir Dvaro (1578) teismų tvarką. Lobwasseris artimai bendravo su Casparu Hennenbergeriu, parašė eiles jo sudarytam Preußische groesse Landtaffel oder Mappen, 1576 [Didysis Prūsijos krašto žemėlapis]. 1580 atsisakė visų pareigų dėl pablogėjusios sveikatos. Lobwasseris rašė religines dramas, dainas, vertė iš lotynų kalbos. Jo išversta drama Tragoedia von der Enthauptung Johannis des Taufers, Calumnia genannt [Tragedija apie Jono Krikštytojo nukirsdinimą, vadinama Calumnia] pastatyta Karaliaučiaus teatre. Lobwasserio epitafija buvo ant Karaliaučiaus katedros šiaurinės sienos.

L: Schmidtke M. Königsberg in Preußen: Personen und Ereignisse 1255–1945 im Bild. Husum, 1997, S. 27.

Iliustracija: Ambrosius Lobwasseris