Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Alyvų lapas“

Krikščioniško susivienijimo leidinėlis, skirtas Šventajam Raštui aiškinti.

„Alyvų lapas“, Krikščioniško susivienijimo leidinėlis, skirtas Šventajam Raštui aiškinti. Nagrinėtos ir pasaulietinės problemos religijos požiūriu. Pirmasis numeris išėjo 1922 VIII 31, 16 puslapių, gotišku šriftu. Leidinį išleido Jagomasto spaustuvė Lituania Tilžėje.

ŽE