Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Algirdas Rainys

Lietuvos hidrologas.

Rainỹs Algirdas 1930 V 19 Klaipėdoje, hidrologas, Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorius ir konsultantas. Tėvas – Lietuvos Respublikos kariuomenės savanoris, tarnautojas Klaipėdos krašte, aktyvus Klaipėdos sporto sąjungos (KSS) narys.

A. Rainys iki 1939 III 23 mokėsi Liudviko Rėzos pradinėje mokykloje Klaipėdoje. Naciams aneksavus Klaipėdos kraštą su šeima pasitraukė į Didžiąją Lietuvą, 1940 persikėlė į Vilnių. 1955 baigė Vilniaus universitetą, fizinių mokslų dr. (1967). Nuo 1956 Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos inžinierius hidrologas, vyriausiasis inžinierius. 1964–1966, vėliau su pertraukomis dėstė Vilniaus universitete, nuo 1967 Hidrologinių ir meteorologinių skaičiavimų biuro vadovas. Tyrė upių nuotėkio kitimą, Nemuno žemupio terminį ir ledo režimą, pavasario potvynių ir vagos deformacijos dinamiką, užliejimo procesus Nemuno deltoje. Hidrografiniu požiūriu tyrinėjo Karaliaučiaus krašto upes. Paskelbė straipsnių apie upių nuotėkį, pavasarinius potvynius, deltos hidrologiją ir kita. Žinyno Hidrologinis ištirtumas (1963, rusų k), monografijų Paviršinių vandenų resursai (1969, rusų k.), Nemunas (1977) bendraautoris, monografijos Kuršių marios (1978) mokslinis redaktorius ir vienas autorių, tęstinių mokslinių leidinių Hidrometeorologiniai straipsniai ir Regioninė hidrometeorologija (1968–1991) redakcinės kolegijos narys, atsakomasis redaktorius.

Iliustracija: Algirdas Rainys, 1970