Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Algimantas Savickas

Karaliaučiaus krašto lietuvių veikėjas.

Savckas Algimantas 1937 VI 5Pagausantyje (Kėdainių vls.), Karaliaučiaus krašto lietuvių veikėjas. 1960 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1963 persikėlė gyventi į Kaliningradą. Iki 1992 dirbo Kaliningrado srities žemės ūkio valdybos viršininko pavaduotoju melioracijos klausimais, 1992–1998 – vyresniuoju specialistu srities Gamtos apsaugos komitete. 1988 Vaclovo Kudabos paskatintas, pradėjo telkti Karaliaučiaus miesto ir krašto lietuvius. 1988 II 15 Rusų kultūros fonde sukviesti ir įsteigti lietuvių ir žydų organizaciniai komitetai bendrijoms steigti. A. Savickas buvo komiteto narys ir pirmininko pavaduotojas. Karaliaučiaus miesto L. Rėzos lietuvių kultūros draugijos (1992–1993), Karaliaučiaus srities lietuvių kultūros bendrijos (1993–1995), Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės tarybos (2000) pirmininkas. Pradėtas persekioti, tardyti ir tikrinti, 1994 A. Savickui uždrausta išvykti į Birštone vykusią užsienio lietuvių konferenciją. Dalyvauja Karaliaučiaus lietuvių vokalinio ansamblyje Pėnkė Vaikee.

Sigitas Šamborskis

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Algimantas Savickas