Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Alfred Kelletat

Alfredas Keletatas, XX a. literatūros tyrinėtojas.

Kelletat Alfred (Alfredas Keletatas) 1916 VII 31 Karaliaučiuje 1995 XII 25 Berlyne, literatūros tyrinėtojas. Parašė disertaciją apie F. G. Klopstocką, studiją apie Simoną Dachą. 1961 susipažino su Johannesu Bobrowskiu, susirašinėjo su juo, domėjosi jo lyrika. 1992 Vilniaus universitete konferencijoje, skirtoje Bobrowskio 75-osioms metinėms, Kelletatas perskaitė pranešimą apie Karaliaučiaus kraštą ir Bobrowskį – Apie artimą ir tolimesnę Sarmatiją. Susipažino su Kristijono Donelaičio kūryba. Vokietijoje ir Suomijoje apie jį skaitė pranešimus. Palaikė ryšius su Lietuva, domėjosi jos kultūra. 1989 atidengiant S. Dacho ir Anikės iš Toravos paminklą Klaipėdoje Kelletatas pasakė kalbą.

Regina Sinkevičienė