Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Alfonsas Nevardauskas

XX a. spaudos darbuotojas.

Nevardáuskas Alfonsas 1902 XI 15Leckavoje (Mažeikių aps.) 1970 VIII 5netoli Čikagos (JAV), spaudos darbuotojas. Lankė Klaipėdos vakarinę gimnaziją. Nuo 1921 šaulių sąjungos narys. 1937 Juodkrantėje įsteigė Jono Budrio vardo šaulių būrį. Iki 1940 tarnavo Lietuvos pasienio policijoje. Dar būdamas moksleivis rašė į spaudą. Vėliau bendradarbiavo Lietuvos keleivyje, Trimite, Policijoje, Ūkininko patarėjuje, Mūsų rytojuje, Vakaruose ir kitur. 1941 pasitraukė į Vokietiją. 1949 persikėlė į JAV. Bendradarbiavo Drauge, Naujienose, Lietuvos pajūryje. Laisvojoje Lietuvoje paskelbė straipsnių apie Mažosios Lietuvos žmonių buitį. Parašė atsiminimus apie Nemuno deltą, Kuršių nerijos kopas, pajūrį ir Klaipėdos uosto vartus (daugiau kaip 70 straipsnių); surinko apie 100 tų vietovių senų nuotraukų. Parengė knygą Pajūriais Pamariais (1963), kurioje aprašė pajūrio gamtą, žmones, papročius, žvejybą, įvykius (1000 egzempliorių tiražas; 89 straipsniai, 164 iliustracijos, 2 žemėlapiai). Pateikė ir savo išgyvenimų dirbant pajūrio pasienio apsaugos sargyboje. Knygos pristatymą Čikagoje surengė jūrų skautų korporacija Gintaras. 1964 Krivulės klubas Nevardauską išrinko garbės nariu ir pakvietė dirbti Krivulės redaktoriumi.

MLFA

Iliustracija: Alfonsas Nevardauskas / Iš Anso Lymanto rinkinio