Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Alexander Kolde

XIX–XX a. vokiečių dailininkas ekspresionistas.

Kolde Alexander 1886 III 2Neuhaldenslebene (Vokietija) 1963 III 2Flensburge, dailininkas ekspresionistas. 1906–1912 mokėsi Berlyno, Müncheno ir Karaliaučiaus dailės akademijose pas H. Wolffą ir Richardą Pfeifferį, kurį laiką ir pas Lovisą Corinthą. Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. Po 1918 Berlyne įkūrė dailininkų draugiją Rings [Ratas], kuri atstovavo dailininkų interesams sunkmečiu po Pirmojo pasaulinio karo. 1918 lankėsi Nidoje. Nutapė paveikslų: Senasis universitetas ir Karaliaučius katedra, Žvejų valtys (1923), Rastenburgas pavasarį (apie 1955) ir kitų. Tapybos darbai – peizažai, natiurmortai, religinės tematikos kūriniai pasižymi ekspresyviu spalvingumu, tvirta kompozicijos sandara. Kolde laikomas pirmuoju linijinės tapybos meistru, kūrė litografijas ir ofortus. Apie 1920 Kolde pripažintas visoje Vokietijoje. 1940 iš Karaliaučiaus persikėlė į Graudenzą, nes Trečiajam reichui nebuvo priimtinas Koldės tapybos stilius, ypač ekspresionistinės spalvos. Koldės kūriniai buvo uždrausti. Po Antrojo pasaulinio karo Kolde gyveno ir tapė Flensburge.

L: Ostpreußische Künstler in Kaliningrad. Berlin/Bonn, 1991.

Eva Erika Labutytė