Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Alexander Horn

Aleksandras Hornas, XIX a. Prūsijos istorikas.

Horn Alexander (Aleksandras Hòrnas) 1834 VI 15 Klaipėdoje 1897 VII 28 Įsrutyje, Prūsijos istorikas. Leipcigo ir Karaliaučiaus universitetuose studijavo teisę. Buvo Altertumsgesellschaft lnsterburg [Įsruties senovės draugija] narys. 1874–1895 parašė darbų apie prūsų, mozūrų, kryžiuočių teisę, Mažosios Lietuvos gyvenviečių (Įsruties, Darkiemio, Labguvos, Miellaukių, Želvos) istorinių geografinių apybraižų. Paskelbė vertingos demografinės, ūkio statistikos ir ekonominių socialinių santykių Mažojoje Lietuvoje medžiagos: Urkunden zur Geschichte des ehem. Hauptamts Insterburg, 1895 [Anuometinės Įsruties apskrities istorijos dokumentai]; Darkehmen, urkundliche Beiträge zur Geschichte des preussischen Stadtsleben im 18. Jahrhunderts, 1895 [Darkiemis, Prūsijos miesto gyvenimo XVIII a. istoriniai dokumentai]. Monografijos: Culturbilder aus Altpreussen, 1886 [Senosios Prūsijos kultūros vaizdai]; Die Verwaltung Ostpreussens seit der Säcularisation. 1525–1875, 1890 [Rytprūsių valdymas po sekuliarizacijos. 1525–1875]; Christian Donalitius, 1893 [Kristijonas Donelaitis; populiari biografija]; Beiträge zur Urgeschichte Preussens und Preussisch-Litauen, 1897 [Prūsijos ir Prūsų Lietuvos seniausių laikų istorijos klausimai]. Veikalai objektyvūs lietuvininkų, kuriuos Hornas laiko Mažosios Lietuvos autochtonais, atžvilgiu.