Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aleksandras Merkelis

XX a. literatūros istorikas, publicistas, bibliografas, visuomenės veikėjas.

Mekelis Aleksandras 1907 I 24Mikaičiuose (Šiaulių aps.) 1994 I 11Niujorke (JAV), literatūros istorikas, publicistas, bibliografas, visuomenės veikėjas. Vydūno draugijos garbės narys (1988). 1925–1932 Vytauto Didžiojo universitete studijavo lietuvių ir rusų literatūrą bei pedagogiką. 1927–1928 mokytojavo, vėliau dirbo spaudos bendrovėje Pažanga, Jaunalietuvių vadovo redakcijoje, Eltoje. 1939 Lietuvos aido vyriausiasis redaktorius. 1938–1939 Lietuvos prezidento Antano Smetonos asmens sekretorius. Parašė dokumentinį veikalą apie 1940–1941 sovietinį terorą Lietuvoje. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Vienas aktyviausių lietuvių spaudos organizatorių išeivijoje. Vokietijoje leido arba redagavo Radijo žinias, Informacijos biuletenį, Lietuvos žinias, Mūsų kalendorių. 1949 atvykęs į JAV, dirbo Vienybės redakcijoje. Pasirašinėjo A. Mikaičio, A. Dangeručio, A. Daugėliškio, A. Vaidoto ir kitais slapyvardžiais. Merkelis parašė Simono Daukanto ir kitas biografijas, dramos kūrinių. Reikšmingą vietą A. Merkelio kūryboje užima Vydūnui skirti darbai: jo biografija knygoje Jaunoji Lietuva (1938), Merkelio sudaryta knyga Vydūnas (1948, Detmoldas), studija Iš Vydūno vaikystės ir jaunystės (Aidai, 1953, Nr.4), neišleista monografija Vydūnas – Žmogus ir Kūrėjas. Tie darbai paremti paties Vydūno pateiktomis žiniomis (Vydūnas Merkeliui parašė 17 laiškų ir 15 atvirukų).

Vaclovas Bagdonavičius

Iliustracija: Aleksandras Merkelis / Iš LE