Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aldona Veselkienė-Mažeikaitė

lietuvių tautodailininkė.

Vesélkienė-Mažeikáitė Aldona 1927 VIII 10Vidutaičių k. (Pagėgių aps.), tautodailininkė. Mokėsi Pagėgių ir Nürtingeno (Vokietijoje) gimnazijose, audimo meno – Zalcburgo ir Čikagos meno institutuose, lietuvių tautodailės – Anastazijos ir Antano Tamošaičių vadovaujamoje Meno ir amatų akademijoje Montréalyje ir jų dailės studijoje Kingstone (Kanadoje). Su savo austais kilimais, lietuvių tautiniais drabužiais ir audiniais dalyvavo parodose JAV, Kanadoje, Kolumbijoje, Venesueloje. Suruošė 6 lietuvių tautodailės parodas JAV. Jūrų skaučių Nerijos tunto tuntininkė Čikagoje (1978–1980). Nuo 1989 Lietuvių tautodailės instituto pirmininkė, 1980 įsteigė instituto Čikagos skyrių (pirmininkė). Kingstono audėjų ir verpėjų klubo garbės narė. Skaitė paskaitas apie lietuvių tautinius drabužius, juostas ir audinius, vadovavo lietuviškų audinių ir kilimų audimo kursams.

Iliustracija: Aldona Mažeikaitė-Veselkienė / Iš knygos „Lietuvių tautodailės institutas išeivijoje“, 2000

Iliustracija: Gobelenas „Tėviškė“, 1989 / Iš knygos „Lietuvių tautodailės institutas išeivijoje“, 2000