Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aldona Strojeva-Juškevičiūtė

Karaliaučiaus krašto visuomenės veikėja.

Strojeva-Juškevičitė Aldona 1949 II 10Pagirupiuose (Tauragės aps.), Karaliaučiaus krašto visuomenės veikėja. 1957 su tėvais persikėlė į Stalupėnus (Nesterovą). 1969 baigė Kaliningrado Kultūros-švietimo mokyklos chorinio dirigavimo skyrių, paskirta dirbti į Darkiemį (Oziorską). 1971–1974 dėstytoja Nesterovo muzikos mokykloje. Dirbo Trapėnų (Nemanskoje) vaikų darželyje ir mokykloje, muzikos mokytoja Lazdynų (Krasnoznamensko) vidurinėje mokykloje, vėliau – muzikos mokykloje. 1990 prie Krasnoznamensko muzikos mokyklos, vėliau prie Krasnoznamensko miesto vaikų Kūrybos namų įsteigė lietuvių kalbos būrelį ir lietuvių vaikų folkloro ansamblį Šešupė. Krasnoznamensko rajono lietuvių draugijos pirmininkė (nuo 1994), ansamblio Šešupė vadovė ir lietuvių kalbos bei etnokultūros mokytoja (nuo 1990),

Sigitas Šamborskis

Iliustracija: Aldona Strojeva