Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Albertas Latužis

evangelikų baptistų pastorius.

Lãtužis Albertas 1945 III 13Kisiniuose (Klaipėdos aps.), evangelikų baptistų pastorius. Tėvas Antanas Latužis (1910–1977) ir motina Margarita Dora Dotaitė-Latužienė (gimė 1919) – žemės ūkio darbininkai. Proseneliai iš motinos pusės – sena lietuvininkų Karalių giminė iš Šniaukštų kaimo Dovilų valsčiuje. Senelė Karolina Urtė Dotaitė (1897–1982) ilgus metus prižiūrėjo Kisinių kapines, kuriose Latužių šeima kasmet rengia kapinių šventes. Tėvų namuose Kisiniuose sovietmečiu vykdavo nelegalūs evangelikų liuteronų ir baptistų, daugiausia jaunimo, susitikimai.

A. Latužis mokėsi Stučių, Ketvergių ir Gargždų mokyklose. Baigė Klaipėdos politechnikumą (1969), Maskvos Biblijos institutą (1979), mokėsi Jeruzalės Biblijos centre (1994). Nuo 1973 Klaipėdos Evangelikų Baptistų Bažnyčios pastorius, 1990 atsikūrusios Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos pirmininkas. Dalyvavo kuriant Lietuvos Biblijos draugiją (1992), yra jos viceprezidentas; Tarpkonfesinės Biblijos redakcinės komisijos narys (Biblija, 1999); krikščioniškos minties žurnalo Prizmė vyriausiasis redaktorius; giesmyno su natomis Giesmių vainikas (1998) redakcinės komisijos narys; Lietuvos evangelikų bažnytinės muzikos sandraugos I valdybos vicepirmininkas. Žmona – Nijolė Inkenaitė, gydytoja, žinomo baptistų pastoriaus Jono Inkeno duktė; literatė ir vertėja iš latvių, rusų ir vokiečių kalbų. Duktė Lina studijavo teologiją.

L: LR Seimo 2001 VII 12 nutarimas, nr. 2249. Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungai.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Albertas Latužis, 2002

Iliustracija: Prie Latužių namo Kisiniuose susirinkę klaipėdiškiai evangelikai liuteronai ir baptistai, 1948 / Iš Alberto Latužio albumo