Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Albert Niemann

Albertas Nymanas, XIX–XX a. kultūros veikėjas, choro dirigentas, kantorius, kompozitorius.

Niemann Albert (Albertas Nýmanas) 1846 XII 20 po 1913, kultūros veikėjas, choro dirigentas, kantorius, kompozitorius. 1867 baigęs Karalienės mokytojų seminariją, dirbo Katinavos bažnyčioje precentoriumi, kantoriumi, Tilžės bažnyčios precentoriumi (gal ir kantoriumi). 1908–1913 „Birutės“ draugijos choro vadovas; su juo koncertavo Tilžėje ir Mažosios Lietuvos kitose vietovėse. Bendradarbiavo žurnale Allgemeine litauische Rundschau, rašė straipsnius iš lietuvių etnografijos, muzikinio gyvenimo. Parengė leidinius: 24 litauische Choräle… [24 lietuviški choralai iš Nymano, kantoriaus iš Katniavos, rankraščio, 1902]; „Birutėsdainų vainikėlis, 1910; Die Schlacht bei Tannenberg [Mūšis prie Tannenbergo, 1910]; Lietuvių tėvynės dainos, 1911. Choralai buvo E. T. Reinhardo ir V. G. Jenseno giesmyno, skirto Rytų ir Vakarų Prūsijai, vienas iš priedų. Melodijos užrašytos Būdviečių, Katyčių, Kintų, Klaipėdos, Lauksargių, Pilkalnio, Priekulės, Ragainės, Saugų, Tilžės, Verdainės ir Vilkyškių parapijose. Savo bibliotekos knygas žymėjo 3 įvairiais antspaudais.

Daiva Kšanienė

Algirdas Žemaitaitis