Mažosios Lietuvos
enciklopedija

akmeninės „bobos“

akmeninės antropomorfinės figūros, I tūkstantmečiu datuojami archeologiniai radiniai.

akmennės „bóbos“, akmeninės antropomorfinės figūros. Pietinėje prūsų gyventos teritorijos dalyje, jų žemių pakraščiuose, aptikta apie 15 akmeninių skulptūrų, vaizduojančių žmonių figūras. Neretai pavaizduoti ir geriamieji ragai, kalavijai ar aprangos detalės. Visos akmeninės bobos skirtingos. Jos vadinamos bobomis, babomis ar babužėmis. Turbūt tokie akmenys žymėjo prūsų genčių teritorijų ribas. Kiti tyrinėtojai mano, kad jie vaizdavo kažkokias pagoniškų prūsų dievybes. Archeologo Vladimiro Kulakovo nuomone, tokie akmenys vaizdavo legendinius prūsų didvyrius Videvutį ir Brutenį. Tyrinėtojai nesutaria dėl akmeninių bobų atsiradimo laiko. Vieni teigė, kad jos atsirado klajoklių genčių įtakoje apie I tūkstantmečio vidurį, kiti jas siejo su vikingų laikais, treti skulptūrose įžvelgė net šv. Bartolomiejaus atvaizdą. Žymiausios yra Barštyno ir Alenšteino akmeninės bobos, kurios dabar stovi Alenšteino (lenk. Olsztyn) pilies, dabartinio kraštotyros muziejaus, kieme. Dabartinėje Kaliningrado srityje buvo surastas tik vienas Auseinių akmuo. Jis nuo 1891 iki Antrojo pasaulinio karo stovėjo Prussia muziejaus kieme. Keli prūsiški akmenys šiuo metu pastatyti prie Gdansko miesto vartų.

L: Sitzung am 22. Januar 1892. // Prussia, Bd. XVII, 1892, S. 45–49, Taf. II–V; Beckherrn C. Merkwürdige Steine in Ost- und Westpreussen // AM, Bd. XXX, 1893, S. 373–418; Sahm W. Der Opferstein bei Grundfeld im Stablack eine vergessene Kultstätte? // Prussia, 1943, Bd. 35, S. 170–175; La Baume W. Bildsteine des frühen Mittelalters aus Ost- und Westpreußen // Blätter für deutsche Vorgeschichte. Hf. 5. Danzig, 1927.

Valdemaras Šimėnas

Iliustracija: Prūsų akmuo – dievo (?) atvaizdas Alenšteino (dabar Lenkija, Olsztynas) muziejuje

Iliustracija: Prūsų akmuo – dievo (?) atvaizdas Alenšteino (dabar Lenkija, Olsztynas) muziejuje