Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Aidas Lietuvos darbininkų gyvenimo“

Lietuvos socialdemokratų partijos laikraštis, leistas 1899.

„Aidas Lietuvos darbininkų gyvenimo“, Lietuvos socialdemokratų partijos laikraštis, leistas 1899 kaip laikraščio Echo Życia Robotniczego II serija. Pirmąjį numerį A. Moravskis sudarė lenkiškai, į lietuvių kalbą išvertė K. Grinius. Planuota spausdinti slaptoje spaustuvėje Vilniuje, tačiau ją susekus spausdintas Martyno Jankaus spaustuvėje Bitėnuose. Nr. 2–3 išėjo tik lietuvių kalba.

ŽE