Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Agila, 1

bažnytkaimis Labguvos apskrityje.

Agilà, 1, Agilas (vok. Agilla, nuo 1938 Haffwerder; rus. Krasnoje), bažnytkaimis Labguvos apskrityje, 10 km į šiaurės rytus nuo Labguvos, 4 km tęsiasi palei Pričkagrabę, Kuršių marių pietrytinėje pakrantėje. 1595 minima Agilla. Naujoji bažnyčia 1931 pastatyta gretimame Gyventės kaime. Seniūnijoje 1939 buvo 898 gyventojai, o Agiloje – girininkija, durpių fabrikas, pašto įstaiga, mokykla, 2 užeigos medžiotojams ir žvejams. Žvejų ir laukininkų sodybos tęsėsi vienkiemiais abipus Pričkagrabės. Agila perplanuota tiesiant Pričkagrabę. Nuo marių apsaugota pylimais. Sovietmečiu liko tik keliolika vienkiemių, senosios užeigos pastatas, o bažnyčia sunaikinta. XX a. pradžios planuose Agila – gana naujoviškas kaimas. Senoviškesnis atrodo greta esantis Ludendorfas, kuriame buvo net dvejos senos kapinaitės. Agiloje buvo tik kareivių kapinės. Vietovardis vandenvardinės kilmės, iš Agilos upelio.

Iliustracija: Agila 1, 1997