Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adomas Kybelka

XIX–XX a. Dievo žodžio sakytojas, diakonas.

Kybélka Adomas 1885 X 5Rūgalės k. (Šilutės aps.) 1958 V 15Priekulėje, Dievo žodžio sakytojas, diakonas. Lankė pradžios mokyklą, vėliau padėjo savo tėvui žvejoti. Pašauktas į kariuomenę tarnavo karo laivyne, aplankė daug pasaulio kraštų. Ilgiausiai išbuvo Kinijoje, Japonijoje ir Indijoje. 1912 vedė Martą Genikę iš Vyleikų kaimo, Verdainės parapijos, ir apsigyveno Aukštumalės kaime, Šilutės apskritis. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui tarnavo karo laivyne, dalyvavo daugelyje mūšių, t. p. prie Skagerako. Ten pasižadėjo Dievui, jei liksiąs gyvas, visą gyvenimą skirti Bažnyčiai. Po karo persikėlė į Čiūtelių kaimą, Saugų parapijoje. 1924 priimtas į brolių sakytojų gretas. Skleisdamas Dievo žodį sakytojas apkeliavo ne tik Klaipėdos kraštą, bet ir Rytprūsių pamarių žvejų kaimus iki pat Įsruties. Išaugino 6 dukras ir 2 sūnus. Po Antrojo pasaulinio karo vėl ėmėsi ganytojo veiklos. Žuvo vykdamas dviračiu pas ligonį.

Jurgis Reisgys