Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adomas Henrikas Piligrimas

Pilgrimas, Adam Heinrich Pilgrim, XVIII a. evangelikų liuteronų kunigas, lietuvių religinės raštijos darbuotojas, vertėjas.

Piligrmas Adomas Henrikas, Pilgrimas (Adam Heinrich Pilgrim) 1702Kalveliuose (Ragainės aps.) 1757 XI 28Įsrutyje, evangelikų liuteronų kunigas, lietuvių religinės raštijos darbuotojas, vertėjas. 1718 IV 4 įsimatrikuliavo Karaliaučiaus universitete, kur studijavo teologiją. Baigęs universitetą dirbo precentoriumi Tilžėje. 1727–1731 kunigo adjunktas, 1731–1757 lietuvininkų kunigas Įsrutyje. Kartu su kitais dalyvavo rengiant spaudai Johanno Jacobo Quandto Biblijos 1735 ir 1755 leidimus (išvertė dalį Senojo Testamento – Pirmąją Samuelio knygą). Parūpino Bibliją aiškinančios lietuvių literatūros: iš vokiečių kalbos į lietuvių išvertė Johanno Hübnerio knygą Išskirstyti ir Šventam Rašte randami nusidavimai… (1742), Christiano Langhanseno veikalą Trumpas ir prastas išguldymas visų nedelės ir šventų dienų evangelijų, 1750 (ją redagavo, 11 pamokslų išvertė Pilypas Ruigys). Piligrimas galutinai suredagavo bei parengė spaudai šį P. Ruigio rankraštį (po jo mirties).

L: Biržiška V. Aleksandrynas 2. Čikaga, 1963 / Vilnius, 1990, p. 64–65.

Zigmas Zinkevičius

Algirdas Žemaitaitis