Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Emilis Lepa

XX a. ūkininkas.

Lepà Emilis 1902 II 2Kuturiuose (Ragainės aps.) 1987Gehrdene (Vokietija), ūkininkas. Sūnus Gerhardas Lepa. Tarpukariu uždarbiavo Kanadoje, tačiau dėl ekonominės krizės grįžo. 1939–1944 VII turėjo atlikti karinę prievolę, saugojo krašto sieną, tačiau su lietuviais kaimynais vis tiek gerai sugyveno. Vėliau mobilizuotas į vermachtą, buvo karo belaisvis Rusijoje. Iš nelaisvės išvyko į Vakarų Vokietiją.

Gerhard Lepa

Iliustracija: Emilis Lepa iš Kuturių, 1930 / Archyvinė Lepų giminės nuotrauka iš Gerhardo Lepos rinkinio

Iliustracija: Emilis Lepa iš Kuturių (muitininko uniforma) su šeima: žmona Marta (gimusia Lauszus), vaikais – Gerhardu ir Elfrieda Šakiuose prie savo namo, 1940 / Archyvinė Lepų giminės nuotrauka iš Gerhardo Lepos rinkinio

Iliustracija: Elfrieda Lepa, 1980 / Iš Gerhardo Lepos rinkinio