Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adelė Trakienė-Ivaškaitė

XX a. medikė, išeivijos veikėja.

Trakenė-Ivaškáitė Adelė 1920 I 1Vinkšniniuose (Biržų aps.) 1988 V 8Čikagoje (JAV)), medikė, išeivijos veikėja. Anso Trakio žmona. 1941 pasitraukė iš Lietuvos, iki 1951 gyveno Vokietijoje. Baigė medicinos mokslus Marburgo universitete, kur įgijo medicinos daktarės laipsnį. 1949 susituokė su A. Trakiu. 1951 atvyko į JAV, apsigyveno Čikagoje. 1952–1982 dirbo tuberkuliozės sanatorijoje. Aktyvi vyro padėjėja Čikagos Tėviškės parapijoje. Įsteigė Moterų draugiją, jos vadovė. Sekmadieninės mokyklos steigėja ir jos vedėja, aktyvi parapijos choro dalyvė. Leidinio Svečias administratorė.

MLFA