Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adalbert Falk

Adalbertas Falkas, XIX a. Prūsijos valstybės veikėjas.

Falk Adalbert (Adalbertas Fálkas) 1827 1900, Prūsijos valstybės veikėjas. 1871 Prūsijos atstovas Vokietijos sąjungos taryboje. 1872–1879 Prūsijos kulto reikalų ir švietimo ministras. Vykdė ministro pirmininko Otto von Bismarcko imperinę germanizacinę antibažnytinę politiką, vadinamą Kulturkampf. 1872 įvedė valstybės kontrolę privačiose mokyklose. Jo iniciatyva 1873 gegužę Prūsijos landtago priimtu įstatymu katalikų dvasininkai buvo atleisti nuo priklausomybės Romos kurijai, o Evangelikų Bažnyčios bendruomenių dvasininkija neteko teisių į pradžios mokyklų priežiūrą, jos ir bažnytinės mokyklos tapo pavaldžios Kulto reikalų ir švietimo ministerijai. 1874 Prūsijoje, nuo 1875 ir visoje Vokietijos imperijoje Falkas įvedė privalomą civilinę santuoką. Rytų Prūsijos oberprezidento K. Horno ir Falko įsakais bei potvarkiais, Prūsijos landtago ir Vokietijos reichstago įstatymais 1872–1876 lietuvių kalba buvo pašalinta iš Mažosios Lietuvos viešojo gyvenimo, pirmiausia iš mokyklų. Bismarckui pakeitus politiką katalikų atžvilgiu, Falkas iš politikos pasitraukė.