Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Acta Borussica“

„Prūsistikos darbai“, tęstinis mokslo leidinys.

„Acta Borussica“ („Prūsistikos darbai“), tęstinis mokslo leidinys, ėjęs 1730–1732 Karaliaučiuje vokiečių ir lotynų kalbomis. Skirtas prūsų krašto, Mažosios Lietuvos, Prūsijos valstybės istorijai. Stengėsi pagrįsti protestantiškos Prūsijos istorijos skirtingumą nuo katalikiškosios Šventosios Romos imperijos ir Lenkijos. Skelbė istorinius šaltinius, straipsnius prūsų, vakarinių lietuvių, kuršių ir žiemgalių praeities, kalbos, religijos, buities klausimais. Išėjo 3 tomai (18 sąsiuvinių). Redaktorius ir leidėjas Michaelis Lilienthalis.

Algirdas Matulevičius