Mažosios Lietuvos
enciklopedija

A. Legaitis

A. Legeit, spaustuvininkas.

Legáitis A. (Legeit), spaustuvininkas. 1894–1897 su kompanionu K. Gonschorowskiu turėjo spaustuvę (dar Gonschorowskio ir Legaičio spaustuvė) Klaipėdoje. Išleido kelis smulkius spaudinėlius, bet patyrę nuostolių susitelkė prie vokiško laikraščio Memeler Allgemeine Zeitung [Klaipėdos visuotinis laikraštis]. Turėjo ir kalendorių. Išleido 2 protestantiškus didaktinio turinio spaudinius lietuvių kalba: Be pašventinimo nei viens viešpatį ne regės ir Jieškoma Kristui, karaliui visų karalių. Spaustuvės reputacijai pakenkė samdyto darbininko Kairinio mirtis sukant spausdinimo mašiną. 1897 kompanionų nedidelę įmonėlę įsigijo Grossas už 21 000 markių. Apie 1897–po 1904 Legaitis turėjo kolonijinių prekių krautuvę, kurioje pardavinėtos Otto Mauderodės Tilžėje leidžiamos Lietuviškosios kalendros.

L: Kaunas D. Iš Lietuvių knygos istorijos. V., 1986, p. 77, 176; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knygynai. V., 1992, p. 404, 444; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 274, 290.