Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gonschorowskio ir Legaičio spaustuvė

Kazimiro Gonschorowskio ir A. Legaičio spaustuvė Klaipėdoje.

Gonschorowskio ir Legáičio spaustùvė. Veikė 1894 VII 1–1897 X Klaipėdoje. Savininkai Kazimiras Gonschorowskis (mirė 1907) ir A. Legaitis. Išspausdino keletą lietuviškų smulkiųjų leidinių, prekiavo lietuviškomis knygomis ir kalendoriais. Leido laikraštį Memeler Allgemeine Zeitung. Spaustuvė dėl materialinių sunkumų buvo parduota Grossui iš Įsruties. Vėliau Gonschorowskis dirbo Otto Mauderodės poligrafijos įmonėje Tilžėje.

Domas Kaunas

Iliustracija: Kazimiras Gonschorowskis, vienas spaustuvės savininkų / Iš Kauno technologijos universiteto bibliotekos archyvo