Mažosios Lietuvos
enciklopedija

A. G. Langkusch

A. G. Langkušas, XIX a. lietuvių tautosakos rinkėjas ir skelbėjas.

Langkusch A. G. (Langkušas), XIX a. lietuvių tautosakos rinkėjas ir skelbėjas. Langkuscho surinkta medžiaga pasinaudojo Jonas Basanavičius Lietuviškose pasakose (1898), Liepojos gimnazijos mokytojas Edmundas Veckenstedtas knygoje Mythai, pasakos ir legendos žiamaicziu. Lietuviškai išguldė J. Šliūpas (1897) ir Adalbertas Bezzenbergeris knygoje Litauische Forschungen, 1882 [Lietuvių kalbos tyrimai]. Langkuschas minimas šiose knygose.

Algirdas Žemaitaitis