Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Žydkiemis

bažnytkaimis buvusiame Vokietijos–Lietuvos ir Vokietijos–Lenkijos pasienyje, tarp Geldapės, Mielkiemio ir Dūbininkų.

Žydkiemis (vok. Szittkehmen, nuo 1936 Schittkehmen, nuo 1938 Wehrkirchen, rus. 1945–1951 Zaslonovo, lenk. nuo 1951 Żytkiejmy), bažnytkaimis buvusiame Vokietijos–Lietuvos ir Vokietijos–Lenkijos pasienyje (7 km nuo sienos), 26 km į šiaurės rytus nuo Geldapės, 13 km į pietryčius nuo Mielkiemio, 11,5 km į šiaurės rytus nuo Dūbininkų. 1554–1564 minėta vietovė Sittkeim, Sittkeimenn su 6 činšininkais ir 1 nauju činšininku. 1579 įsteigta parapija (Žydkiemio parapija), bažnyčia pastatyta iki 1589 (apie 1740 pastatyta lauko akmenų bažnyčia). 1589 bažnytkaimis vadintas Schytkemen, taip pat Sitkehmen ir Sitkhemen. Parapinė mokykla turėjo veikti jau XVI a. 9 dešimtmetyje. 1595 Marxhaunui suteikta karčemos laikymo teisė. 1615 išduota kita privilegija laikyti karčemą Kulmo teise. 1736 Nasavos domenų valsčiui priklausiusiame kaime minėta 13 zalcburgiečių ir 3 kitos vokiškai kalbančios šeimos; 1740 valsčiaus valdų surašyme paminėtos 5 kulmiškosios valdos. 1785 Žydkiemis buvo Įsruties apskrities Nasavos valsčiaus mišrusis kaimas su vandens malūnu ir 44 ugniakurais. 1852 jame buvo 1063 gyventojai. XIX a. viduryje Geldapės apskrityje suformuota Žydkiemio kaimo bendruomenė, 1874 įsteigtas Žydkiemio valsčius. XIX a. pabaigoje veikė pašto stotis, kalkių degykla, dervos varykla, 1906 V 1 atidaryta ligoninė. 1907–1908 nutiesta Gumbinės–Tolminkiemio–Mielkiemio–Žydkiemio geležinkelio linija, Žydkiemyje įrengta geležinkelio stotis. 1923–1927 Žydkiemis geležinkeliu pro Dūbininkus sujungtas su Geldape. 1905 kaimo bendruomenėje buvo 108 gyvenamieji namai, 988 gyventojai (15 katalikų, 4 lenkai), 1910 – 1035, 1939 – 1280 gyventojų. Į vakarus nuo bažnytkaimio buvo Žydkiemio vyriausioji girininkija, prižiūrėjusi Romintos girios dalį. Ji XX a. pradžioje priklausė Geldapės apskrities Romintos girininkijos dvaro apygardai, 1925 pervadinta Žydkiemio girininkijos dvaro apygarda. 1905 Žydkiemio vyriausiosios girininkijos teritorijoje buvo 1 gyvenamasis namas ir 15 gyventojų, Romintos girininkijos dvaro apygardoje t. p. buvo Žydkiemio miško darbininkų gyvenamoji vietovė (2 gyvenamieji namai ir 19 gyventojų). 1945 Žydkiemis atsidūrė Lenkijos–SSRS pasienio zonoje, pirmaisiais pokario metais priklausė SSRS, nuo 1951 priklauso Lenkijai.

Vasilijus Safronovas

Iliustracija: Žydkiemio pagrindinė gatvė, iki 1944 / Iš Domo Kauno rinkinio

Iliustracija: Žydkiemio sankryža, iki 1944 / Iš MLEA

Iliustracija: Žydkiemis, iki 1944 / Iš MLEA