Mažosios Lietuvos
enciklopedija

žvejybos įrankiai

tinklai, venteriai, bučiai, žeberklai ir kita.

žvejýbos rankiai, XIX–XX a. Mažojoje Lietuvoje žinota daugiau kaip 50 žvejybos įrankių pavadinimų. Žvejai Nemuno žemupio vandenyse galėjo žvejoti 3 kategorijų, 18 pavadinimų žvejybos įrankiais. XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje pagrindinės žvejybos priemonių rūšys: tinklai, venteriai, bučiai, žeberklai, kabliukinės priemonės (kiekvieno jų buvo įvairūs tipai). Tinklai skirstyti į burinėmis valtimis traukiamuosius (kurnas, bradas, kiudelis), irklinėmis valtimis traukiamuosius (vindkartis); į krantą traukiamuosius (vadas, klipis), poledinės žūklės ir spendžiamuosius tinklus. Spendžiamojoje žvejyboje naudoti venteriai, vartai (2), bukiai (kurbai), varžai ir kiti (4 lankų ir 3 dalių). Spendžiami gulsčiai po 2, sujungiami stačiu tinklu – leidingiu.

Vitalis Morkūnas

Kazys Gaigalas