Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Žuvininkystės institutas Karaliaučiuje

žuvininkystės tyrimų institutas prie Karaliaučiaus universiteto.

Žuvininkỹstės institùtas Karaliáučiuje (vok. Fischerei Institut der Universität Königsberg), įsteigtas 1925 prie Karaliaučiaus universiteto. Įkūrėjas Alfredas Willeris. Įsteigtas siekiant geriau suderinti ir tobulinti žuvininkystės tyrimus. Be pagrindinių patalpų Karaliaučiuje, turėjo 2 užmiesčio padalinius: tvenkininės žuvininkystės bandymų stotį Pertiltenikuose ir Jūrinės žvejybos tyrimų stotį Naujuosiuose Kuršiuose. Žuvininkystės instituto Karaliaučiuje iniciatyva atlikti gretinamieji Kuršių marių ir Aismarių hidrologiniai, hidrobiologiniai tyrimai, atskleista šių lagūnų reikšmė vandens augalams ir gyvūnams. 1930 įsteigtas Žvejybos ekonomikos ir statistikos padalinys. 1931–1934 atlikti lašišų ir šlakių tyrimai, kurių rezultatai skelbti moksliniame žurnale Zeitschrift für Fischerei und deren Hilfswissenschaften [Žuvininkystės ir gretimų mokslų žurnalas]. Vadovai: A. Willeris (1925–1936), C. Lehmannas (1936–1944). Veikė iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Pokariu Žuvininkystės instituto Karaliaučiuje biblioteka, mokslinės ataskaitos, archyvas išgrobstyti.

L: Bacevičius E. Karaliaučiaus universiteto žuvininkystės tyrimų institutas (1924–1944 m.) // Mokslo ir technikos raida Lietuvoje. V., 2006.

Egidijus Bacevičius