Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Zigmas Janukonis

lietuvių geografas.

Janukónis Zigmas 1940 I 5Vilkininkuose (Lazdijų r.), lietuvių geografas. Gamtos mokslų daktaras (1993). Mokslinių tyrimų kryptis – jūros krantotyra (jūros kranto zonos dinamika ir morfologija), krantus formuojantys procesai, krantotvarka. 1963 baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Nuo 1970 dirbo Lietuvos mokslų akademijos Geografijos skyriuje. Nuo 1990 Geografijos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis. 1993 apgynė gamtos mokslų daktaro disertaciją Pietrytinės Baltijos jūros kranto zonos sandara, reljefas bei litomorfodinamika. Tyrinėjo jūros kranto zonos tarp Latvijos sienos ir Sembos pusiasalio morfologiją, dinamiką, litologiją, išilginio sąnašų srauto intensyvumą. Dalyvavo sudarant pietrytinės Baltijos jūros krantų kadastrą. 1979–1982 tyrinėjo Kuršių marių vakarų kranto (Klaipėdos uosto–Nidos ruožo) litomorfodinamiką. 1980–1981 tyrė galimybę eksploatuoti statybines medžiagas (žvyrą) iš Aismarių dugno. 1986–1989 vienas iš Kuršių marių vakarų dalies (Šarkuvos–Nidos ruožas) batimetrinio plano (mastelis 1:5000) sudarytojų. Paskelbė apie 40 mokslinių straipsnių apie Baltijos jūros ir Kuršių marių kranto zonos morfologiją, dinamiką, procesus, jų gamtos apsaugą, krantų morfodinaminį suskirstymą į rajonus.

Eduardas Červinskas