Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Žemės ūkio hidrotechniniai įrenginiai

drėgnų žemių sausinimo įrenginiai – grioviai, polderiai, siurblinės ir kita.

Žẽmės kio hidrotèchniniai įrenginia. Vis tankiau apgyvendinant kraštą, pradėtos įsisavinti ir žemdirbystei nepatogios žemės – drėgni plotai, pelkių pakraščiai. Didėjo melioracijos darbų apimtys. Savo plotus sausindavo dvarininkai bei ūkininkai, vėliau kūrėsi sausinimo bendrijos ir kiti susibūrimai. Drėgnos žemės sausintos griovių tinklu (jo pobūdis, griovių gylis ir kita labai skyrėsi įvairių savininkų valdose). Rūpinantis geresniu žemės panaudojimu, XX a. pradžioje paplito uždaras drenažas. Iki 1945 drenažas jau buvo įrengtas dideliuose plotuose, gausūs hidrotechniniai įrenginiai (grioviai, polderiai, siurblinės ir kiti) padėjo kilti krašto ekonominei gerovei. Ilgametė patirtis davė galimybę parinkti tinkamiausius vietos sąlygoms hidrotechninius įrenginius, palaikyti jų funkcionavimą. Įvairiais hidrotechniniais įrenginiais buvo sausinami drėgni miškai, durpynai.

Dar skaitykte pelkininkų kaimai.

Schickert G. Wasserwege und Deichwesen in der Memelniederung. Königsberg in Pr., 1901.

Martynas Purvinas